НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОПАКЕТИ С "ТОПЪЛ КАНТ"- КЬОДИСПЕЙС

ключови думи: топъл кант, енергийна ефективност, енерджи стъкло, качество, най-високо качество, нови продукти, новости, остъкляване, остъкляване-стъклопакет, пасивна къща, стъклопакет, стъклопакети, топлозащита, топлоизолационни качества, топлоизолация, троен стъклопакет, юнипласт

НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА "ТОПЪЛ КАНТ" НА СТЪКЛОПАКЕТИ - КЬОДИСПЕЙС. 

                 Тенденциите на развитие в областта на прозоречната индустрия от години се развиват в посока на намаляването на топлопроводимостта на стъклопакетите. Темата е важна, не на последно място поради това, че стъклопакетите съставляват 70-75 % от площта на прозорците.

                  Развитието в областта минава през повишаването на Коефициента на топлопреминаване на стъклопакета Ug. Първоначално, това стана с внедряването в стъклопакета, състоящ се от две стъкла, на стъкло с метализирано покритие. Създаден бе т.н. нискоемисиен или Ка стъклопакет. При него, стойността на коефициента, от Ug <= 2.7 Wm2.K при използването на две обикновени стъкла, бе снижен до 1.3 Wm2.K

                   В последствие се появи т.н стъкло "4 сезона", високоенергийно или всесезонно стъкло. С него се постига същия коефициент, но се подобриха топлотехническите характеристики на стъклопакетите. За разлика от нискоемисийния стъклопакет, високоенергийният или "енерджи" стъклопакетът показва приблизитено еднакво добри топлоизолационни свойства и през зимата, и през лятото, и на северни, и на южни фасади.

                  Използването на различни инертни газове като Аргон, Криптон, Ксенон и др.( най-широко практическо приложение има газът Аргон), допълнително подобриха качествата на стъклопакетите с около 0,2  Wm2.K.

               Следваща  или паралелна стъпка представляваха тройните стъклопакети. В различни комбинации между "енерджи", Ка и обикновени стъкла,  при различна обща дебелина на стъклопакетите - от 32 до 60 мм, както и с използването на газ Аргон, се достигат стойности на Коефициента на топлопреминеване от до 0,6  Wm2.K.

                 Изискванията към стъклопакетите обаче продължиха да нарстват, не на последно място с изграждането на нискоенергийни  и на "пасивни" къщи. А борбата с "десетите" в коефициента на тплоизолация става все по-трудна.

              По-нататъшно развитие се оказа използването на т.н. топли дистанционери или т.н. дистанционери  "топъл кант". (Това са лайсните в стъклопакета, които дистанцират отделните стъкла и където се съдържа адсорбентът .)

               За разлика от конвенционалните дистанционери, които са алуминиеви, се появиха дистанционери от благородна стомана и от специални пластмаси. Посредством тяхното използване бе постигнато намаляване на Ug-стойността с още около 0,1  Wm2.K. Като цяло се подобриха и топлотехническите показатели на стъклопакетите.

                  Стъклопакети с топъл кант се предлагат на българския пазар вече от няколко години.

              Съвсем наскоро обаче, у нас започна производството на стъклопакети по технологията Ködispace на един от лидерите на пазара на уплътнителни материали за стъклопакети, немската фирма Kömmerling.

              Според специалисти, новият тип дистанционер, който е термопластичен и създаден на базата на полиизобутилен, а не метален или пластмасов, еднозначно е най-доброто решение в сектора "топъл кант" и особено при тойните стъклопакети.

                 С новата технология се постигат  следните няклоко предимства:

                   1. Благодарение на специфичните качества на материала Ködispace, напълно автоматичното му полагане и патентованата връзка начало/край се гарантира изключително голяма плътност на водни пари и на изтичане на газ през цялата продължителност на живот на стъклопакета. 

                   2. Възникващите под въздействие на климатични, ветрови и засмукващи натоварвания, движения по канта се компенсират от хомогенния дистанционер Ködispace.
Резултатът е  изключителната, дълготрайна стабилност на произведените стъклопакети.
Това важи особено за тройните стъклопакети, където кантът е изложен на по-големи, сменящи се  натоварвания, предизвикани от климатичните промени.  

                   3. Качеството на стъклопакета по отношение на  разминаването на отделните стъкла, особено при тройните стъклопакети значително се подобрява.

 ''
                   4. Дори и при дебелина на запечатката при троен стъклопакет, колкото при двоен, с Ködispace се постига най-ниската стойност на изтичане на газ от 0,4% на година, което гарантира топлозащитната функция в продължение на десетилетия. Това е доказано чрез изпитания от TÜV Rheinland и Kömmerling е първата фирма на пазара с този сертификат.         

                    5. Ködispace  - невидимият дистанционер

''
              Поради огледалния ефект на TPS-дистанционера, различни цветове на дистанционера са излишни. TPS-дистанционерът приема цвета на прозоречната рамка.

              6. Намален конденз по канта на стъклопакета.

Благодарение на "топлия кант" се избягва появата на конденз по обиколката са стъклопакета и при най-тежки климатични условия - висока влажност, резки промени в температурата през нощта и през деня и т.н.

      Описаните критерии, включително оптималният производствен процес, оптималните разходи и гарантираната дългосрочна функционалност, говорят за изключително високото ниво на системата Ködispace като водеща система за топъл кант при стъклопакетите.

Повече информация  по темата и сравнителни таблици може да се видят на www.nikiforova-mn.com

Стъклопакети, произведени по технологията Ködispace могат да бъдат поръчани в "Юнипласт" ООД.

 

София, май 2014 г.