Тенденцията за масова смяна на дограма

ключови думи: RAL, К-стъкло, ISO 2001, PVC дограма, стопсол, стъклопакет, обков, прозорец, дограма, стабилност, ефективност, трислоен пакет

През последните години определено се наложи тенденцията за масова смяна на съществуващата дограма в жилищата с нова ПВЦ дограма. Сравнително малки са дяловете на алуминиевата, дървената и на някои екзотични видове. Същото важи и за новото строителство.

На практика стоим пред избора на каква ПВЦ дограма да се спрем, как да изберем фирма сред многото на пазара, как да се ориентираме в цените, какъв да е цвета на прозорците, какво да бъде стъклото, как да се отварят и пр. и пр.

Следните няколко фактора ни се струват съществени.

''

Най-важен фактор при избора на новите прозорци без съмнение е топлоизлоцията, която те предлагат. Разликата между видовете профили – три- четири- или петкамерни не е голяма, вкл. и ценово.

Изводът се налага от само себе си – правилният избор е петкамерната. Това е профилът, който се използува най-често през последните една-две години и предлага най-добра топлоизолация и статиката на прозорците. Разбира се при правилно изпълнение и използуване на качествени материали.

И все пак не всяко ПВЦ е еднакво с другите.

Между по-известните системи профили съществуват главно два вида по отношение на дебелината на стената на профила. Това е важно за стабилността и устойчивостта на външни влияния на готовия прозорец или врата.

Едните са с дебелина 3 мм, клас „А” или съответстващи на международната система стандарти - RAL.

Другите са с дебелина на стената на профила 2-2,5 мм - или клас „Б”. Те естествено са по-евтини, но и в момента се води международна дискусия дали цялостно покриват изискванията ЕО по отношение на здравина, топло- и шумоизолация.

Много важен за стабилността на архитектурните конструкции е въпросът за армировката или стоманеното усилване, което се влага в ПВЦ профилите. От това зависи стабилността на дограмата, устойчивостта й на ветрови натоварвания, гаранцията за дългогодишна безпроблемна експлоатация. За съжаление, това най-често е мястото, където се правят най-големите „икономии”.

Изобщо не е за подценяване въпросът за каучуковите уплътнения, влагани в прозорците. Използването на продукти с неизяснен произход води до тяхното преждевременно стареене, втвърдяване, напукване, а от там и до не добро уплътняване на фугите.

Безспорно е значението на вида стъклопакет, който ще се вложи в новите прозорци. Той съставлява до75% от площта на прозореца. Предлаганите на пазара стъклопакети са почти изключително от лято или флоатно стъкло, най-често от чешко, руско или турско стъкло.

Най-важен фактор в случая обаче пак е топлоизолацията постигана с един или друг вид. Главната разлика е между т.н. обикновен стъклопакет – бяло/бяло и т.н. нискоемисиен стъклопакет. За разлика от първия, нискоемисийният предлага почти два пъти по-добра топлоизолация и разликата в цената от 10-12 лв на м2 определено си струва.

Наличието на аргон в стъклопакета допълнително подобрява топлоизолацията и не е скъпо, но и разликата в изолацията не е голяма.

За по-добра шумоизлация е необходимо двете стъкла, от които е направен стъклопакетът да са с различна дебелина – напр. 4 и 5 или 4 и 6 мм.

Т.н. трислоен пакет има смисъл единствено ако две от стъклата в него са нискоемисийни или от К-стъкло.

За по-добра слънцезащита е най-добре да се използува едно светлоотражателно стъкло – т.н. стопсол.

Във всички случаи стъклопакетът трябва да е двубариерен, от което зависи неговата дълговечност. Добрите доставчици на дограма предоставят документ за вида и качеството на вложения стъклопакет. Обикновената гаранция в това отношение е 5 години.

''Важен е и въпросът за вида обков, с който е оборудвана дограмата. Това са дръжка, панти, заключващ механизъм и пр. Съществуват различни марки обков, но във всички случаи е важно той да е регулируем. При него дори и след години може да бъде извършен реглаж и настройка, които да върнат първоначалното гладко функциониране и леко отваряне и затваряне на прозореца. За избягване на ценови изненади е важно да се знае и нивото на стандартно влагания в дограмата обков.

Видът отваряне – обикновено или двуплоскостно – в една или две равнини е въпрос на функционалност и второто предлага далеч по-добри удобства срещу неголямо оскъпяване - ок. 20-25 лв. за крило. Все по-актуален за по-надеждно заключване, особено за по-ниските етажи е т.н. противовзломен или „секюрити” обков. При по-новите системи обков разликата в цената за включването и на тази опция не е голяма. Инвестицията си струва.

Изключително важен е въпросът за монтажа на дограмата. От него зависи функционирането й, нейната дъготрайност и бепроблемна експлоатация. Не е допустимо дограмата да су укрепва единствено с полиуретанова пяна. Необходими са и дюбели или специални винтове за монтаж.

Все повече на пазара излизат и се налагат нови изолационни материали – ленти за по-добро уплътняване на фугите мужду прозореца и стената, хидроизолационни лепенки и др. Пестенето в тази област е пестене на грешното място.

Вече има и фирми, които предлагат цялостна услуга – т.е. от свалянето на старите прозорци, до шпакловането и измазването на отворите след слагането на новите. При избора на производител на Вашата дограма е добре той да е сертифициран по ISO 2001, т.е. да е внедрил система за контрол на качеството на произведената продукция. От не по-малко значение е и той да има т.н. „Българско техническо одобрение”, което на практика означава, че продуктът му е изпитан в соътветна лаборатория и отговаря на изискванията на закона в това отношение. Юнипласт отговаря на тези условия.

И накрая за цените.

При избора на доставчик на дограма строителите на нови жилища, най-често се ръководят единствено от цената, т.е. от най-ниската цена. А за малко пари не може да се купи стойностен продукт. Ниската цена винаги е за сметка на качеството. Затова при покупката на ново жлище е важно да се следи за вида дограма, с която то е оборудвано, за да не се налага тя бързо да се сменя с нова.

Друг е въпросът когато човек е лично заинтересован. Вложението в нови прозорци не е малко, но от друга страна е дългосрочно и се изплаща многократно от икономията на енергия и от подобрения комфорт. В момента съществува освен това възможността за получаване на „Кредит енергийна ефективност”. Могат да се ползват 20% отстъпка от цената, за суми до 2400 лв.

Заповядайте в "Юнипласт" и за повече информация, и за коректна оферта, и за любезно отношение, и за високо качество.