ЛЪЧЕЗАЩИТНИ ВРАТИ ОТ ЮНИПЛАСТ ПОКРИВАТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ключови думи: UNIPLAST, лъчезащитни врати, продукти юнипласт, рентгенови отделения, типове врати, юнипласт

ЛЪЧЕЗАЩИТНИТЕ ВРАТИ ОТ ЮНИПЛАСТ СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТЛИЧНО!

Лъчезащитните врати предлагани от Юнипласт са отскоро в продуктовата гама на фирмата.

Изпълнените обекти са още малко на брой и първоначално липсваше обратна информация за това отговарят ли те на изискванията, които се поставят пред тях.

Т.е. да защитават човешкия живот от ненужно рентгеново лъчение. Този на пациентите, но на лекарите рентгенолози, които работят в рентгеновите отделения на болниците.

Затова и този род дейност и качественото й изпълнение е толкова важно и отговорно.

Такъв е и принципният подход на екипа на Юнипласт при изпълнението на задачи от този род.

Сега вече имаме доказателството! От оторизирана инстанция бе проведено замерване на доставени и монтирани от Юнипласт лъчезащитни врати за рентгеново отделение на софийска многопрофилна болница.

Резултатите са повече от впечатляващи - при допуск от 2,22 единици лъчение е измерено < 0,0001!

И това при всички поставени врати.

Резултат, който може и заслужава да бъде показан!

''